W związku z licznymi zapytaniami i obawami wystąpienia epidemii koronawirusa w Polsce, firma Ozonosfera oświadcza, że nasz personel jest przygotowany nieść pomoc w dezynfekcji ognisk o podwyższonym ryzyku wystąpienia SARS-CoV-2.
Istnieją naukowe dowody potwierdzające pozytywne oddziaływanie cząsteczek ozonu na neutralizację wirusów.
W przypadku wystąpienia zagrożenia skażeniem koronawirusem miejsc użytku publicznego, zobowiązujemy się do szybkiej reakcji i niesienia pomocy w dezynfekcji takich obiektów.