Na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy mykologicznej, firma Ozonosfera dokonała ozonowania dokumentacji archiwalnej w Sądzie Apelacyjnym.
Przyczyną ozonowania było zawilgocenie dokumentacji na skutek nieprawidłowego działania urządzenia klimatyzacyjnego.
Zawilgocenie akt spowodowało, że na papierze rozwinęły się kolonie grzybów pleśniowych.
Wyróżniono m.in.:
– Absidia glauca,
-Aspergillus niger,
-Aspergillus terreus,
-Cladosporium cladosporioides,
-Cladosporium herbarum,
-Penicillium cyclopium,
-Penicillum frequentans,
-Penicillum lanosum.
Zarodniki, z których wyrosły kolonie grzybów pochodzą z powietrza i kurzu unoszącego się w powietrzu, dłoni pracowników, powierzchni mebli, z którymi stykały się akta.
Wyizolowane pleśnie (grzyby pleśniowe), należą do gatunków występujących powszechnie
(są ubikwistyczne), nie mają one zdolności do produkcji mykotoksyn mogących szkodzić zdrowiu pracowników, lecz wytwarzają zarodniki, które mają właściwości alergenne.
Grzyby pleśniowe rozwijając się na różnych materiałach wykazują silną i różnorodną aktywność metaboliczną. Mają one zdolności do produkowania szeregu substancji organicznych, będących pod względem chemicznym enzymami, kwasami organicznymi, barwnikami itp.
W konkretnym przypadku – materiałów papierniczych – ich aktywność celulouityczna może prowadzić do degradacji struktury papieru, a także pojawienia się na nim trwałych zaplamień na skutek produkcji barwników.
Dzięki podjętym działaniom ozonowania dokumentacji w odpowiednim stężeniu ozonu i czasie pozbyliśmy się niechcianych kolonii grzybów pleśniowych.
Dziękujemy za zaufanie naszej firmie.

Ozonosfera